top of page

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste henkilörekisteristä

(Henkilötietolaki 523/99 10 §)

Rekisterinpitäjä

 

Käsmäläiset Oy 

Y-tunnus 2916184-4

Kuusamontie 1, 98900 SALLA

0504711744

terttu@kasmalaiset.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö Terttu Värriö-Pohtila

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt Käsmäläiset Oy/ Terttu Värriö-Pohtila

Rekisterinpitäjän toimiala

Yhtiö harjoittaa elinkeinona terveydenhoitoon perustuvaa jalkahoitoa sekä tarjoaa lähihoitajan palveluja asiakkaalle kotiin, varahenkilöstönä kunnalle sekä yksityiselle hoivapalveluja tuottaville yrityksille sekä hoiva- että siivouspalveluja myöskin kunnan sosiaalipalvelujen tuottajana.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjän asiakkaiden yhteys-, henkilö tai lähiomais- tai edunvalvojia koskevien tietojen käyttö yhteydenpidossa asiakkaaseen tai omaiseen /edunvalvojaan. Potilasasiapapereiden tallennus ja arkistointi.

Rekisterinpitäjä käyttää rekisteriä myös informointi- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi (henkilötietolaki 26 §).

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotta käyttäjä voi käyttää tiettyjä sivustoltamme löytyviä palveluita ja että käyttäjä voidaan rekisteröidä tiettyihin meidän sivustolla oleviin palveluihin. Lisäksi käyttäjälle voidaan hänen hyväksynnän mukaan markkinoida meidän palveluita.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterissä olevista tietoryhmistä

Rekisterissä on tietoja vain sellaisista henkilöistä yhteystietoineen, joiden kanssa Käsmäläiset Oy:llä on asiakassuhde. Tallennettavat tiedot perustuvat henkilötietolain 8 §:n 5. kohtaan sekä 8 § 8. kohtaan.

Rekisteröidyistä on tietoa henkilön sosiaaliturvatunnus, kotiosoite, puhelinnumero, lähiomainen sekä hänen yhteystiedot. Asiakkaan työtehtävistä ja muista vastaavaista tiedoista, joilla on merkitystä asiakassuhteen hoitamisessa.


Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asianomistajan lupaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste

saatavilla yrityksen toimitiloissa.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka

rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman,

puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Ratkaisevaa tiedon

korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli

asiakassuhteen hoito.

Tietojen luovutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta rekisteristä.

 

 

 

Verkkosivujen kautta annetut ajanvaraustiedot käsittelevät Yhdysvalloissa sijaitsevat palveluntarjoajat Wix ja Google. Nämä tarjoavat Euroopan Komission päätöksen mukaisen mukaisen tietosuojan tason.

VIRHEEETÖNLOGO.png
bottom of page